Mức lương mới của sĩ quan và tướng quân đội, công an từ năm 2020

January 2, 2020 Lượt xem: 203

Theo quy định mới từ 1/7/2020, với mức lương cơ sở 1,6 triệu đồng, lương của đại tướng quân đội và đại tướng công an sẽ tăng thêm 1,144 triệu đồng, từ 15,495 triệu đồng lên 16,64 triệu.

Hướng dẫn tính lương của Bộ Nội vụ nêu rõ, lương của sỹ quan quân đội và sỹ quan công an được tính bằng công thức: Hệ số lương x Mức lương cơ sở.

Hệ số lương của sỹ quan quân đội và sỹ quan công an được quy định tại Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Như vậy, với mức lương cơ sở mới từ 1/7/2020 là 1,6 triệu đồng, cấp bậc quân hàm Đại tướng có hệ số lương 10,4 thì mức lương tương ứng là 16,64 triệu đồng.

Bảng lương sỹ quan quân đội và sỹ quan công an. Đơn vị tính: triệu đồng (Ảnh: Vietnamnet)

Tương tự, Thượng tướng có mức lương 15,68 triệu đồng (hệ số 9,8), Trung tướng có mức lương 14,72 triệu đồng (hệ số 9,2), Thiếu tướng có mức lương 13,76 triệu đồng (hệ số 9,2).

Ngoài ra, theo Nghị định 17/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004, sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội và công an được nâng lương với thời hạn nâng lương là 4 năm.

Sau khi nâng lương, Đại tướng có hệ số lương 11,0; Thượng tướng có hệ số 10,4; Trung tướng là 9,8 và Thiếu tướng là 9,2. Tương ứng với các hệ số này, sẽ có mức lương cụ thể như dưới đây:

Bảng nâng lương đối với sỹ quan cấp tướng quân đội, tướng công an. Đơn vị tính: triệu đồng (Ảnh: Vietnamnet)

Bên cạnh mức lương này, sỹ quan quân đội và sỹ quan công an còn được hưởng một số phụ cấp kèm theo tùy theo từng chức vụ, quân hàm cụ thể.

Theo LD.

Bài viết liên quan